Alueellisesti silmälläpidettävää!

Kaakkois-Suomen taidemuseoiden yhteinen tiedotuslehti ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 2000. Alkuun vielä nimettömän lehden ensimmäisellä sivulla toivotettiin kaikki kuvataiteen kanssa tekemisissä olevat tahot tekemään yhdessä lehteä ja saattamaan äänensä kuuluville. Vuodesta 2003 alkaen tiedotuslehti on ilmestynyt Kaakkuri-nimisenä. Nimi viittaa lehden toiminta-alueeseen, Kaakkois-Suomeen. Kurin kanssa sillä ei niinkään liene tekemistä. Kaakkuri on myös lintulaji, joka LuontoPortti -verkkolehden mukaan kuuluu kuikkien sukuun, ollen kuikkalinnuista pienin ja kovaäänisin. Kaakkurin kanta on Suomessa vähentynyt, mistä syystä se kuuluu alueellisesti silmällä pidettäviin lajeihin.

Viimeiset kaksi vuotta Kaakkuri-lehti on ilmestynyt verkkolehtenä, mutta syksyllä 2016 me Kaakkois-Suomen taidemuseoiden edustajat päätimme yksissä tuumin muuttaa sen blogiksi. Blogissa tuomme esiin erilaisia Kaakkois-Suomen alueen taidenäyttelyitä, tapahtumia ja ilmiöitä. Blogimuoto mahdollistaa ajankohtaisten asioiden esittelyn ja pohdinnan sekä näistä viriävän keskustelun. Imatran taidemuseon, Kymenlaakson museon, Poikilo-museoiden ja Lappeenrannan museoiden edustajat kirjoittavat blogiin kuukauden välein. Blogikirjoitusten kommentointi on sallittua ja toivottavaa!

Suomi täyttää kuluvana vuonna sata vuotta. Itsenäisyyden juhlavuoden teema on Yhdessä. Kutsumme edelleen teitä taiteenkentän toimijoita ja taiteesta kiinnostuneita yleisöjämme tekemään yhdessä Kaakkuria, kirjoittamaan ja kommentoimaan blogeja ja keskustelemaan aktiivisesti. Kaakkuri on edelleen alueellisesti silmällä pidettävä, mutta meidän on mahdollista tehdä siitä myös valtakunnallisesti merkittävä, kuuluvaääninen kommentoija!

Mona
Kirjoittaja on Lappeenrannan taidemuseon alue- ja yleisötyöstä vastaava amanuenssi

Kommentit