Eläviä kuvia, hiivagrammeja
6.9.–1.12.2019


Syksyksi 2019 Johanna Rotkon Elävien kuvien tutkimuskeskus muuttaa Kymenlaakson museoon Merikeskus Vellamoon. Näyttely pitää sisällään oikeita hiivagrammeja, valokuvia ja multimediaesityksiä.

Mikä sitten on hiivagrammi? Tekniikan pohjana on mikrobiologia ja agar, eli levistä eristetty polysakkaridiseos, joka petrimaljaan kaadettuna muodostaa kasvatusalustan. Tälle pohjalle Rotko valottaa rasterikuvia. Hiivan kasvaessa kuvat muuttuvat ja kehittyvät, ne ovat siis eläviä. Värit tulevat luonnon väreistä, mm. mustikasta ja spirulinasta. Erilaisista ekosysteemeistä eristetyt villihiivat ovat myös värillisiä.

Hiivagrammien tekniikan Rotko oppi Lucas Czjzekiltä, joka on Bioart Club pavillon_35-ryhmän jäsen Itävallasta. Ryhmä kehittää taiteen käsitteitä ja tutkii filosofiaa ja biologiaa.


Eläviä kuvia, Hiivagrammeja- näyttely on Johanna Rotko toinen yksityisnäyttely. Vuonna 2014 hiivagrammit olivat ensimmäistä kertaa esillä valokuvina Tokiossa ja Helsingissä, yhteisprojektina äänitaiteilija Kirsi Ihalaisen kanssa. Hiivakuvia on ollut esillä Kotkan Valokuvakeskuksessa vuonna 2016, sekä Oulun taidemuseossa ja Helsingissä Forum Boxissa vuonna 2017. Tänä vuonna hiivagrammeja on ollut esillä Mäntän kuvataideviikoilla ja Dublinissa Science Galleryssä.

Hiivagrammit tarvitsevat hoitoa koko näyttelyn ajan ja yleisö pääsee seuraamaan näitä hoitohetkiä. Koska hiivaprosessin ennakoiminen on vaikeaa, elävien kuvien kanssa tapahtuu aina yllättäviä käänteitä. Rotko haluaa kuvillaan kertoa hiivalajien monimuotoisuudesta. Samalla hän haluaa tuoda esiin, kuinka tärkeää on erilaisten ekosysteemien säilyttäminen, sekä luonnon kunnioittaminen.

Kirjoittaja on Kymenlaakson museon amanuenssi Mirkka Kallio

Lisätietoa projektista:
Projektisivustot: www.hiivagrammi.fi / www.yeastring.com
Portfolio: www.johannarotko.com
Instagram: https://www.instagram.com/yeastograms/
Kommentit