DIMENSIO
Lappeenrannan taidemuseossa 16.11.2019–9.2.2020Lappeenrannan taidemuseossa avautuu syksyllä 2019 uusi näyttely: DIMENSIO. Dimensio ry on vuodesta 1972 alkaen toiminut taiteilijaryhmä, jonka jäsenet yhdistelevät teoksissaan teknologiaa ja taidetta. Lappeenrannan näyttelyyn ryhmästä osallistuu 13 jäsentä: Petri Eskelinen, Lars Holmström, Antti Immonen, Kari Juutilainen, Pekka Kaikkonen, Tuomo Klemi, Kalle Mustonen, Pekka Nevalainen, Reima Nurmikko, Anja Rahola, Antti-Ville Reinikainen, Jaakko Valo ja Ilkka Väätti.

Dimension luonteeseen kuuluu tutkiva ote erilaisia ilmiöitä kohtaan. Tutkimusten kohteena ovat erityisesti ihmisen, luonnon ja teknologian suhteet sekä aiheiden ajankohtaisuus. Taide ja tekniikka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa tuoden esiin erilaisia ilmiöitä.


                                                   
Antti Immonen: Rutiini ja rituaali(2015). Kuva: Antti Immonen. 
                                                   Teoksissa voi nähdä kantaaottavuutta, ja niiden teemoina toistuvat usein erityisesti luontoa, ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevat kysymykset. Esimerkiksi luontoteemoja on mahdollista löytää teosten orgaanisista muodoista, tunnistettavista hahmoista, materiaalivalinnoista tai aiheista, kuten luonnonilmiöiden käsittelystä tai huolesta ilmastonmuutokseen. Näyttelyvieras voi myös havahtua pohtimaan esimerkiksi ikiaikaista kysymystä taiteen kauneudesta ja turhuudesta. Mikä merkitys on turhalla koneella? Onko koneen oltava aina tuottava osa yhteiskuntaa? Toisaalta katsojan ei ole pakko etsiä Dimension teoksista niistä nousevia merkityksiä, vaan niitä voi tarkastella tutkielmina muodoista, väreistä, liikkeistä ja äänistä.

Dimensio-ryhmään on eri aikoina kuulunut kuvataiteilijoiden lisäksi muun muassa säveltäjiä, insinöörejä, elokuvantekijöitä ja arkkitehteja. Ryhmän yhtenä ominaispiirteenä näkyy tässäkin näyttelyssä eri taiteenlajien yhdistely: näyttelyssä tullaan näkemään niin kuvanveistoa, installaatioita kuin maalauksiakin. Mukana on ääntä, liikettä ja kokeiltavuutta, joten erilaiset aistikokemukset kuuluvat näyttelyyn. Näyttelyvieras ei jää ainoastaan passiivisen katsojan rooliin, vaan halutessaan hän voi kokeilla itse muutamien teosten toimintoja ja tulla näin teoksen ydinosaksi. Esimerkiksi Petri Eskelisen Equal Network (2017) tarjoaa mahdollisuuden kohdata toinen ihminen koneen kautta.                                           
                                     
Dimensio on myös kansainvälinen ryhmä, joka on alusta alkaen tehnyt yhteistyötä ulkomaisten taiteilijoiden kanssa ja järjestänyt näyttelyitä ulkomailla. Ryhmän ”kapsäkkinäyttelyt” 1970-luvulla koostuivat teoksista, jotka mahtuivat matkalaukkuihin. Viittauksia kansainvälisyyteen löytyy Lappeenrannan näyttelyn useastakin teoksesta, muun muassa Pekka Kaikkosen teoksesta Kapsäkkikuvia 2019 sekä Ilkka Väätin kulttuurihistoriasta ammentavista maalauksista.


                                                         
Ilkka Väätti: KOREA (2019). Öljyväri ja akryyli puulle. 
Dimension näyttelyssä jatkuu punaisena lankana sen alkuperäisen idean mukainen kokeilevuus. Näyttely tulee myös haastamaan katsojansa pohtimaan kysymyksiä, jotka ovat hyvinkin ajankohtaisia vuonna 2019.


Kirjoituksen lähteenä on käytetty Tampereen taidemuseon julkaisua Dimensio. Taide humanisoi tekniikkaa – Dimension 40-vuotisjuhlanäyttely (2012).


Kirjoittaja Sinikka Myyrä toimii amanuenssin sijaisena Lappeenrannan taidemuseossa.

Kommentit