Taidetestaajat kuvien äärellä

Lappeenrannan museot, yhteistyössä Lappeenrannan kuvataidekoulun kanssa, ovat tarjonneet taide-elämyksen kahdeksasluokkalaisille syksystä asti Taidetestaaja-hankkeen myötä. Yhteensä n. 200 oppilasta tutustui Lappeenrannan taidemuseon Juho Karjalaisen näyttelyyn syksyn aikana. Näyttelyyn tutustuminen toteutettiin VTS- menetelmällä, jonka avulla nuorten omat ajatukset ja näkemykset nousivat taide-elämyksen keskiöön.  Taidenäyttelyyn tutustumisen jälkeen oppilaat pääsivät itse tekemään grafiikan lehtiä Lappeenrannan kuvataidekoululle grafiikan pajaan.  Valmiista töistä koottiin pienoisnäyttely museon lasikäytävään pikkuhiljaa rakentuvana näyttelynä.Jokaisen ryhmän kanssa töiden äärellä tuli keskustelua, vaikka muutamia ryhmiä pitikin rohkaista pidemmän aikaa keskustelun aloittamiseen.  Osalla ryhmistä keskustelu lähti käyntiin heti ja se jatkui katkeamattomana koko visiitin ajan. Jouduin jakamaan vuoroja, jotta jokainen saisi mahdollisuuden tulla kuulluksi.

Itselleni nämä kohtaamiset kahdeksasluokkalaisten kanssa olivat kovin antoisia. Oli hienoa päästä kuuntelemaan heidän ajatuksiaan töistä, joita olin itse tulkinnut osittain melko eri tavalla kuin he.  Olisin suonut muillekin mahdollisuuden päästä kuulemaan nuorten ajatuksia, nähdä heidän intonsa ja päästä hetkeksi kiinni siihen toivoon, jonka he minun eteeni maalasivat sanoillaan, ilmeillään ja eleillään. 

Kuvista keskustellessamme monet nuoret näkivät Karjalaisen kuvat jatkuvina tarinoina, joista he tekivät monenmoisia tulkintoja. Usein tulkinnat liittyivät yksinäisyyden teemoihin, kuolemaan ja vapauteen.  Ihmetystä herätti Karjalaisen niukka, mutta voimakkaiden värien käyttö. Värikylläisyys kun täyttää nykyisin meidän näkökenttämme täysin, niin Karjalaisen simppeli mustavalkoinen kuva yhdellä voimakkaalla värillä herätti ajatuksia. Jokainen keskustelu opetti meille kaikille jotakin siitä miten kukin kuvaa katsoo, mitä siinä näkee ja miten näkemänsä tulkitsee.


 Grafiikan lehden he toteuttivat omakuva-aiheen ympärille.  Taidetestaajien työt ilmensivät hienosti tekijöidensä kiinnostuksen kohteita, osaamisalueita, ihanteita ja moni muita asioita, joita nuoria tänä päivänä kiinnostaa.  Katsojille jaettujen kuvien avulla me muut saimme myös paljon uutta ajateltavaa siitä mitkä asiat liittyvät nykyään nuorison elämään.  Nuorten näyttely on kerännyt ihailijoita ja sen ympärillä olen kuullut keskustelua siitä mitä näkijät ovat töistä ajatelleet.Keväällä Taidetestaaja-projekti jatkuu, kun seuraavat 200 kahdeksasluokkalaista tutustuvat Kaakko 18- näyttelyyn.  Lasikäytävän täyttää kevään mittaan heidän grafiikan lehtensä ja me katselijat voimme taas oppia kuvia katselemalla jotakin uutta tekijöistä, maailmasta, itsestämme ja muista.

Kirjoittaja on taidekasvattaja ja taidemuseon yleisötyön amanuenssi

Hanna Lommi


Kommentit