E18-moottoritien visuaaliset elementit


Teiden, ratojen ja muiden liikenneväylien estetiikkaan on kiinnitetty yhä enemmän huomiota viime vuosikymmeninä. Uudet liikenneväylät ovat isoja hankkeita. Toisaalta ne pirstovat maisemaa, toisaalta ovat tärkeitä yhdistäviä tekijöitä eri alueiden välillä.

Valtatie 7 on Helsingistä Porvoon, Loviisan, Kotkan ja Haminan kautta Virolahdelle ja Vaalimaan raja-asemalle johtava valtatie, 189 kilometriä. Helsingin keskustan ja Kehä III:n välistä osuutta lukuun ottamatta tie on osa E18-tietä, joka jatkuu Pietariin. 

Väyläestetiikka tai tie-estetiikka tarkoittaa tien varrelle tai sen rakenteisiin tehtyjä visuaalisia elementtejä. Koskenkylä-Kotka-osuudella niitä on kymmeniä. Väylän tunnusvärit sininen ja ruskea toistuvat rakenteissa ja valaistuksessa. Aiheet ovat saaneet innoituksen alueen historiasta, luonnosta ja elinkeinoelämästä. 

kuvassa tieliittymä sivusta kuvattuna kesäaikaa. Keskellä kuvaa turkoosinvärisiä pylväitä tienreunalla.Etualalla kukkaniittyä.
Pertti Kukkosen Tiennäyttäjät ohjaavat kulkijat Kotkaan. Kuva: Kymenlaakson museo/ Mirkka Kallio


Kun tietä ryhdyttiin rakentamaan vuonna 2011, Kaakkois-Suomen tiepiirin tilasi selvityksen visuaalisista elementeistä, joita tien yhteyteen voitaisiin rakentaa. Väyläestetiikan suunnitelma syntyi yhteistyössä maakunnan, kuntien, valtion ympäristöhallinnon sekä konsulttien kanssa. Tuula Lehtinen Frei Zimmer Oy:stä ja arkkitehti Eevaliisa Härö Ramboll Finlandista olivat vastuussa visuaalisista elementeistä. 

Perusteluina taiteen käyttämiselle teiden varrella oli ainakin seuraavia: Taiteen ja muun tie-estetiikan avulla on muodostettu moottoritielle tunnistettavia elementtejä, jotka rytmittävät ajoa ja toimivat opasteina tienkäyttäjille. Ne lisäävät myös ajajan vireyttä ja siten ajoturvallisuutta. E18-tiellä taideteokset on integroitu kiinteisiin rakenteisiin, kuten eritasoliittymien siltapilareihin ja meluesteisiin. Maisemallisesti keskeisten kohteiden melusuojaus, kuten vesistöylityksien sillat, tehtiin kokonaan läpinäkyviksi ensimmäistä kertaa Suomessa.

Rakennuslehdessä siihen asti valmistuneet elementit esiteltiin vuonna 2014. Artikkelin mukaan Koskenkylän eritasoliittymän kalliovalaistus ohjaa Kouvolan risteykseen. Koskelan eritasoliittymän siltapilari on valaistu sinisellä ja muistuttaa liittymästä pohjoiseen. Loviisan eritasoliittymän turkoosit pilarit ovat saaneet muotokielensä sähkön symbolista. Ruotsinpyhtään eritasoliittymässä on rautapultteja esittävät pilarit, jotka viittaavat muodollaan ja materiaalillaan alueen historiaan. Markkinamäen tunneli ja Ahvenkosken sillat on valaistu. Pyhtäällä puusilta kertoo alueelle merkittävästä metsäteollisuudesta. Meluesteiden kaisla-aiheet viittaavat merelliseen maisemaan. Pyhtään eritasoliittymän vieressä on pirunpellot suurista kivilohkareista eli pultereista. Siltakylän eritasoliittymän keskipilarit ovat merimerkkien näköiset.

Pertti Kukkosen Tiennäyttäjät-veistos nousi moottoritieltä Kotkaan nousevan rampin viereen 2015. Ruiskuvaluna toteutetut siniset pilarit ovat kahdeksan metrin korkuisia. Väri muodostuu betonin ja kuparin seoksesta. Kotkan Kyminlinnassa oleva Hyväntuulentien silta valaistiin sinisellä valolla 2016. ”Moottoritien suuret ajonopeudet edellyttävät, että taideteokset ovat helposti hahmotettavia myös kaukaa. Niiden pitää siis herättää juuri sopivasti huomiota. Ei liikaa, eikä liian vähän”, taiteilija Tuula Lehtinen kertoi.

Virojoella moottoritie ylittää historiallisen Salpalinjan pitkin siltaa, jonka läpinäkyviin meluesteisiin on kuvattu Salpalinjan kiviä. Pilareissa taas loistavat Pietarin Iisakin kirkon pylväät, jotka on aikanaan louhittu virolahtelaisen Pyterlahden graniittilouhoksen kivistä.

Koko E18-moottoritien vihkiäisiä vietettiin 24.5.2018 nauhanleikkaukseen Vaalimaan tunnelissa, jossa eduskunnan puhemies Paula Risikko vihki moottoritien käyttöön.

Kirjoittaja on Kymenlaakson museon amanuenssi Mirkka Kallio

Kommentit